Faciliteren van het zelfstandig wonen van personen met Autisme

Om haar doelstellingen te bereiken, wenst Autiwoonzorg middelen te mobiliseren bij ouders en andere partijen die zich betrokken voelen om op een solidaire manier te investeren in de toekomst van deze personen.

schilderijAutiwoonzorg wil het zelfstandig wonen van normaal begaafde personen met autisme faciliteren.

Dit willen we doen vanuit de grondgedachte van respect voor het individu en het recht op een eigen thuis. Om dit zelfstandig leven zo veilig en zo breed mogelijk te organiseren, kunnen aangesloten personen met autisme een beroep doen op Autiwoonzorg voor georganiseerde hulp en begeleiding op maat van zijn of haar zorgvraag. De aangeboden zorg beslaat alle domeinen van de levenssfeer, zodat de aangesloten personen met autisme zelf een zo hoog mogelijke levenskwaliteit kunnen opbouwen in hun eigen uitgekozen leefomgeving.


Onze visie

Autiwoonzorg is een ouderinitiatief dat uitgaat van volgende uitgangspunten met betrekking tot wonen en zorg voor personen met autisme:

  1. Volwassen personen met autisme hebben hun eigen krachten en sterktes. Dit willen we ten volle respecteren.
  2. Personen met autisme hebben echter ook nood aan ondersteuning om zelfstandig te kunnen leven. Deze ondersteuning heeft betrekking op wonen, inkomen en werk, gezondheid en zorg, vorming en opleiding en deelname aan het maatschappelijke leven. Aandacht voor het geheel van deze levensdomeinen is noodzakelijk voor de sociale inclusie van personen met autisme in onze samenleving.
  3. Het zorgaanbod in Vlaanderen is rijk en verscheiden, maar is niet aangepast aan de specifieke noden van personen met autisme. Dit zorgt er ook voor dat personen met autisme vaak hun weg niet vinden naar bestaande aanbieders en/of ze (nog) niet bereid zijn deze zorg te accepteren.
  4. De nood aan ondersteuning voor personen met autisme kan in intensiteit heel erg variëren. Individuele kenmerken, begaafdheid en een gebrek aan aanpassingsvermogen verhinderen één specifieke woon- en/of zorgvorm die geschikt is voor iedereen met autisme.
  5. Zorg op maat is daarom voor Autiwoonzorg een centrale waarde en tegelijk ook een verwachting die we hebben ten aanzien van de hulp- en dienstverlening.
  6. Autiwoonzorg beschouwt de zorg voor personen met autisme niet als een exclusieve verantwoordelijkheid van de overheid. Ook ouders en hun naaste omgeving (bv. brussen) wensen vaak mee te investeren in de toekomst van personen met autisme, net zoals ze dit wensen te doen voor hun kinderen zonder autisme.
©2017 Copyright Autiwoonzorg • All Rights Reserved | Webdesign & ontwikkeling door Zenjoy in Leuven • Powered by Nimbu